MHP’li Yalçın: CHP’deki değişim, genel başkanın değiştirilmesinden başka bir şey değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “CHP’de değişim, mevcut genel başkanın değiştirilmesinden başka manaya gelmemektedir. Zaten partide ve kamuoyunda, sürekli mağlup bir genel başkan profilinin değiştirilerek yerine alternatif ve muhtemel adayların gündeme getirilmesi de bunun delilidir” dedi.

MHP’li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimlerin yapılmasından bu yana kamuoyunda CHP merkezli bir değişim tartışmasının dolaştığını belirterek, “CHP’de değişimden maksat, bir farklılaşma mı, bir halden başka hale geçişi ifade eden istihale midir, yoksa inkılap kelimesinin akrabası olan kalbetmek, yani partiyi yeni bir duruma getirmek midir? Veyahut tebdil-i kıyafet cinsinden bir dış görünüş ve vitrin değişikliği midir? Hakikat şudur ki CHP, kurucu refleks ve şifrelerini çoktan kaybetmiştir. CHP’nin kendisi zaten bir siyasi tağyire (başkalaştırma, bozma) uğramış, resmen tagayyür etmiş yani başkalaşıp bozulmuştur. CHP’deki değişim yavelerinin gerisinde, bu partiyi siyaseten tebdil ve taklip etmek gayesiyle yıllardır operasyon üzerine operasyon yapan FETÖ’cülerin ufuneti, siyasi çürümüşlüğü yatmaktadır. Bütün bu hakikatler karşısında CHP’de değişim, mevcut genel başkanın değiştirilmesinden başka manaya gelmemektedir. Zaten partide ve kamuoyunda, sürekli mağlup bir genel başkan profilinin değiştirilerek yerine alternatif ve muhtemel adayların gündeme getirilmesi de bunun delilidir” ifadelerini kullandı.

‘DEĞİŞİMİN MİMARI MHP İLE CUMHUR İTTİFAKI OLMUŞTUR’Bunun dışında CHP’ye dair değişim tartışmalarına hakikatte var olmayan anlamlar yüklemenin zavallı bir vehimden öteye geçmediğini söyleyen Yalçın, “Değişim tabirinin boyunduruğunda mahpus kalmış çok zengin ve muhtelif anlamları ifade edebilmek için biteviye aynı kelimenin ortak olarak kullanılması, münakaşa ve mütalaaların kısır ve verimsiz olmasına sebebiyet vermekle kalmayıp Türkiye’de son yıllarda yaşanan muazzam bir sürecin göz ardı edilmesine de zemin hazırlamaktadır. Asıl konuşulup tartışılması gereken en önemli husus; gerek siyasette, gerek hukukta, gerekse sosyal dokuda tabii yoldan meydana gelen bir istihalenin, bir büyük inkılap ve tebeddülün, yani dönüşüm ve köklü değişimin 21’inci yüzyılı nasıl ilmek ilmek dokumaya başladığıdır. Son dönemde politika, hukuk ve yönetim anlayışı başta olmak üzere Türkiye’de birçok alanda köklü değişim ve dönüşüm hamlesinin mimarı ve aktörü MHP ile Cumhur İttifakı olmuştur. Cumhur İttifakı tarafından Türkiye’de siyasi süreçlerin Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılının dinamiklerine ve 21’inci yüzyılın şartlarına uygun devasa hamleler gerçekleştirilmiştir. Türkiye; değişen toplumsal yapı ve küresel anlayışa, gelişen dünyaya bigane kalmamıştır” dedi.’CHP TANKLARIN İÇİNDE YER ALMAYI TERCİH ETTİ’MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin teklifi ve iktidardaki AK Parti’nin kabulüyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayati bir hamlenin sonucu olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi otoriter bir yönetim şekli değil; bilakis idarede ehil, kararlı, çözüm odaklı, hızlı, güçlü ve kapsayıcı bütünüyle sivil bir modeldir. O bakımdan Türkiye’nin 21’inci yüzyıl hedeflerine en uygun idare tarzı olarak halktan kabul görmüştür. CHP ise bütün bu tehlikeli dönemeç ve muhataralı süreçlerde tankların karşısında değil, içinde yer almayı tercih etmiş; millet iradesiyle iktidara gelen siyasetçilere ‘Sizi ben bile kurtaramam’ üslubuyla yaklaşmıştır. CHP; politikalarını halkçılıktan vesayetçiliğe, müdahaleciliğe dönüştürmüştür. CHP halkın değil, tankın yanında yer almıştır. CHP; tahavvülü, istihaleyi, terakkiyi, tebdili, tebeddülü ıskalamıştır. CHP; Türk milletine mensubiyet şuurunu toplumsal barış ve kaynaşmanın çimentosu olarak gören ve Türk milliyetçiliğini yönetim anlayışına yerleştirerek fikri, hukuki ve siyasi inkılapları aynı bakış açısıyla sürdüren Atatürk’ün bıraktığı bayrak yerine onun ölümünden sonra siyasi kodlarından sıyrılarak milli değerlerimizi inkarı yeğlemiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x