Enerji Görünümü 2023 Raporu: Çözüm düşük karbonlu enerji dönüşümü

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açıktaki kırılganlığı önlemek için Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümüne ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Enerji Çalışma Grubu’nun sektörle ilgili her yıl kamuoyuyla paylaştığı “Enerji Görünümü 2023” raporu yayımlandı.

AA’nın haberine göre, enerji piyasasında öne çıkan belirleyici eğilimlerin kapsamlı bir analizle değerlendirildiği raporda, enerji alt sektörleriyle global yeşil dönüşüm hedeflerinde öne çıkan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim başlıkları ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

Raporda öne çıkan başlıklar arasında küresel emtia fiyatlarındaki artış, düşük karbonlu enerji dönüşümünde elektrik depolama sistemlerinin rolü, elektrik fiyat gelişimi, doğal gaz tüketiminde kademeli azalma beklentisi, enerji tüketiminde petrolün rolü, yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması, enerji verimliliği, Türkiye’deki iklim gelişmeleri yer alıyor.

Rapora göre, fosil yakıtlardan petrol ve doğal gazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülke olan Türkiye’nin bu kaynaklar özelindeki bağımlılığı, küresel piyasalardaki fiyat artışlarından doğrudan etkilenmesine yol açıyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açıktaki kırılganlığı önlemek amacıyla, Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümüne duyduğu ihtiyaç kritik önem taşıyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin de düşük karbonlu enerji dönüşümünde bir kaldıraç olma özelliğine sahip olduğuna işaret eden raporda, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine entegrasyonu konusuna da yer veriliyor.

Bu kapsamda, son iki yılda elektrik depolama odağıyla yapılan mevzuat düzenlemelerinin Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümüne hız kazandırması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye Ulusal Enerji Planı’nda belirlenen hedef çerçevesinde sistemdeki batarya depolama kapasitesinin 2035 yılında 7,5 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kubilay Kavak, raporda alt sektörler bazında öne çıkan dinamiklerin güçlü şekilde ortaya koyulduğunu belirterek, “Pek çok alanla direkt ilişki içinde olan enerji sektörünü makroekonomik görünüm, mevzuat gelişmeleri, politika faktörleri, sektörel eğilimler, fiyat dalgalanmaları ve teknolojik inovasyon odaklarıyla ele aldık. TSKB Enerji Çalışma Grubu’nda farklı disiplinlerden gelen üyelerimizin titiz katkılarıyla, geniş bir spektrumda ve analizlerin birbirini beslediği bir yaklaşımla hazırladığımız bu raporun, karar vericilere sektörle ilgili nitelikli bir perspektif sunacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x